Texas Holdem

Eén van de meest populaire kaartspellen van dit moment is Texas Hold’em. Het wordt veelal online gespeeld met 2 tot 10 spelers, waarbij iedere speler vooraf een bedrag krijgt aan fiches of chips. Het doel van het spel is om zoveel mogelijk fiches te bemachtigen. Iedere speler fungeert bij Texas Hold’em één ronde als dealer. Daarvoor wordt er een ‘dealerbutton’ gebruikt die met de klok naar links mee roteert. Wanneer u online speelt wordt er automatisch gedeeld.

Pocket Cards
Iedere speler krijgt per ronde twee gesloten kaarten die “Pocket Cards” worden genoemd. Deze kaarten mogen niet gezien worden door uw medespelers aan de tafel. Tijdens het spel komen er vijf gemeenschappelijke kaarten op tafel te liggen die: “Community Cards” worden genoemd. De pocket cards kunnen samen met de community cards de beste pokerhand vormen.

Blinds
De spelers links naast de dealer, moeten voordat er gedeeld wordt de blinds plaatsen. De speler die zich links naast de dealer bevindt, moet een vooraf afgesproken bedrag plaatsen. Dit bedrag wordt de “Small Blind” genoemd. De speler die links naast de small blind zit, dient vervolgens de “Big Blind” in te zetten. Dit is doorgaans het dubbele van de small blind. Nadat de blinds zijn geplaatst worden de kaarten gedeeld en krijgen alle spelers hun pocket cards te zien.

Pre-flop
De speler links van de big blind begint de eerste inzetronde. Iedere speler heeft om de beurt de mogelijkheid om te folden, callen of raisen. Mocht u slechte kaarten hebben, dan kunt u ervoor kiezen om de kaarten weg te leggen. Dit noemen we “folden”. U speelt dan niet meer mee met de pot en het kost u dus ook verder geen inzet. Bij een “call” gaat u mee met de inzet van de big blind en bij een “raise” verhoogt u de inzet. Na een eerste raise mag de inzet opnieuw worden verhoogd. Dit noemen we een “re-raise”. Net als de volgende rondes eindigt deze ronde wanneer alle spelers een beslissing hebben genomen en het inzetbedrag, voor alle spelers die nog in het spel zitten, gelijk is.

De flop
Na de eerste inzetronde worden er drie gemeenschappelijke kaarten op tafel gedeeld; “de Flop”. Hiermee kunt u een pokerhand gaan vormen. De tweede inzetronde begint bij de speler die zich links van de dealer bevindt. U heeft opnieuw de opties: fold, call of raise. Daarnaast mag u nu ook een “check” spelen. Met een check kunt u gratis doorspelen. Dit is echter alleen mogelijk wanneer de inzet, door de speler voor u, nog niet verhoogd is.

Turn en river
Voor de spelers die nog in het spel zitten verschijnt er een vierde gemeenschappelijke kaart die de “Turn” wordt genoemd. Alle spelers hebben nu opnieuw de mogelijkheid om te folden, callen, raisen of checken. Na de derde inzetronde wordt de vijfde, en tevens laatste, gemeenschappelijke kaart gedeeld (de River). Hierna volgt de laatste inzetronde.

Showdown
De spelers die nog aan het spel deelnemen moeten, na de laatste inzetronde, hun kaarten op tafel leggen. De spelers met de hoogste pokerhand wint de pot. Mocht u samen met een andere speler de hoogste pokerhand hebben, dan wordt de pot gedeeld. Wanneer een speler al tijdens de voorgaande inzetrondes als enige overblijft (alle andere spelers hebben gefold), dan wint deze speler direct de pot.

Volgende pot
Nadat de winnaar de pot heeft ontvangen volgt er een volgende en nieuwe ronde. Deze wordt uiteraard ook volgens de omschreven stappen gespeeld.